42 eldre står fortsatt uten dagtilbud: – Vi håper på noenlunde vanlig drift etter ferien

Da koronaviruset førte til nedstengning av Norge, medførte det også at dagtilbudet til 77 eldre i Østre Toten kommunen stoppet. Nå har 35 fått tilbudet tilbake på Bygdestua, men fortsatt sitter mange hjemme.