Etter tre og et halvt år er det slutt for Vårfryd

Konseptet Vårfryd i lokalene i Sandberggården på Skreia avsluttes ved nyttår.