Fortsatt aktivitet i barnehagene: – Noe av personalet blir nå omdisponert til andre oppgaver i kommunen