Kraby stasjons venner tok for en del år tilbake over Kraby Stasjon fra kommunen for å ivareta stasjonsbygningen.

– Foreningen har påtatt seg å bevare stedet, ettersom det er et bevaringsverdig hus. Dette er jo en kulturskatt. Når det får gått 100 år til er nok bygningen verneverdig. Derfor ønsker vi å bevare den for framtida, sier dagens styreleder Anders Hveem og styremedlemmene Håkon Lund og Synnøve Rognlien.

Vil gi stasjonen mer liv

Stasjonsbygningen blir i dag i størst grad brukt til interne møter og og arrangementer i foreningen. Kraby stasjonens venner har i dag en medlemsmasse på omkring 70 medlemmer i alle aldre.

– Medlemmene er stort sett naboer i området, men noen kommer også langveis ifra. Mange av medlemmene har et hjerte som banker for togmiljøet og ønsker å støtte foreningen, sier Hveem.

Årets største begivenhet på stasjonen er den årlige sankthansfeiringen. Målet er at bygget og stedet skal tas ytterligere i bruk, for eksempel med utleie til ulike arrangementer.

120-årsmarkering

Kraby stasjon ble åpnet for togtrafikk i 1902. Hveem forteller at persontrafikken på Skreiabanen ble nedlagt i 1963. Godstoget hadde sin siste tur i 1987.

– Kraby stasjon er et særegent bygg, som er det eneste gjenværende i sitt slag på Toten. Derfor er det viktig å ta vare på den for framtida. I år er det også 120 år siden stasjonen ble åpnet, noe vi skal markere på dagen for åpningen i november, opplyser ildsjelene.

Minner fra barndommen

De har brukt mye tid og energi på stasjonen opp gjennom årene. To av de har også mange minner om stasjonen fra barndommen.

– Jeg er interessert i hus i sin alminnelighet. Det er derfor jeg ble med i venneforeningens styret, for å bruke av min fritid på å holde stasjonsbygningen ved like, sier Hveem.

Lund på sin husker tilbake til femtitallet, da Kraby-stasjon fortsatt var operativ som jernbanestasjon og posthus.

– Stasjonen og stasjonsbygningen representerer for min egen del mye nostalgi. Jeg husker jeg var her på 1950-tallet og hentet post, sier Lund.

Økonomisk støtte

For å kunne bevare stasjonen har foreningen søkt om og blitt tildelt totalt 100.000 kroner fra Kulturminnefondet, Totenbanken og Sparebankstiftelsen DNB.

– Det betyr at vi kan finansiere arbeidet. Vi gløder for å holde stasjonen og nærområdet ved like, sier de.

Styremedlemmene tror lokalbefolkningen setter pris på arbeidet som legges ned på stasjonen. Stasjonsbygningen skal i løpet av september ferdigstilles med nye malingsstrøk og vinduer.

– Jeg treffer folk som roser oss for at det har blitt så fint her. Vi holder også uteplassen intakt. Jeg tror folk er glade for at vi tar vare på plassen, sier Hveem.

Styremedlem Synnøve Rognlien har holdt stasjonen åpen en del søndager, med servering av kaffe og kringle. Dette for å møte etterspørsel fra lokalbefolkningen.

– Betyr enormt mye

Også Rognlien har gode barndomsminner fra stasjonen.

– Jeg husker den varme stemningen og møteplassen som var på stasjonen. De store svarte togene som kom hit var helt magiske den gang, og satte fantasien i gang, sier hun.

For Rognlien betyr det mye at venneforeningen nå har fått økonomisk støtte til å bevare stedet.

– Det føles utrolig godt og det gir masse energi å se hva som skjer med bygningen. Her er alle velkomne. Dette er en møteplass som er livgivende å oppleve, mener Synnøve Rognlien.