(Oppland Arbeiderblad)

Ukas gjest i pod­kas­ten Lokal pokal er Ken André Otte­sen, kan­skje best kjent som BAdesken.

Her inn­røm­mer mannen som nå lever av lokal­avis-humor, at det er sjel­dent han tyr til tårene.

– Nå reiser jeg så utro­lig mye og har ufat­te­lig tett pro­gram. Da blir jeg litt mer skjør og kan finne på å felle noen tårer av en dum, ame­ri­kansk film. Men jeg har veldig lite opp­tu­rer og ned­tu­rer i livet. Jeg har til­pas­set hjer­nen min til å være ganske flat, for­tel­ler raufossingen før han fort­set­ter.

– Jeg har ikke tid til å ligge i fos­ter­stil­ling på sofaen. Det er ikke noe alter­na­tiv for meg. For å beskytte meg sjøl blir det nok til at jeg lager et slags krigs­vern rundt meg for å slippe de store ned­tu­rene. Da drop­per jeg sam­ti­dig de store opp­tu­rene.

Hør hele epi­so­den med Otte­sen her:


– Det B-men­nes­ket i verden som står opp tid­ligst

Otte­sen mener det går an å gå gjen­nom livet og være stort sett for­nøyd.

– Sier du at du har møtt lite mot­gang i livet?

– Sammenlignet med andre folk har jeg nok ikke møtt veldig mye mot­gang. Det er jeg opp­merk­som på og takk­nem­lig for. Det er nok en blan­ding av hardt arbeid og flaks.

Tid­li­gere i år sa han opp jobben for å satse fullt på Insta­gram-suk­ses­sen BAdesken. Nå reiser han land og strand rundt med eget BAdesken-show.

Samboeren min vekke meg når hun går på jobb. Da sier hun «Hei, hei. Gratulerer, du har vunnet i sovelotteriet». Så legger jeg meg til å sove litt til.

Det er derfor ikke ofte han våkner opp sammen med sam­bo­e­ren sin denne høsten. Fak­tisk alt for sjel­dent skal vi tro Otte­sen sjøl, men de dagene han våkner hjemme blir raufossingen nesten litt flau når han for­tel­ler om morgen­ruti­nene.

– Sam­bo­e­ren min har en vanlig åtte til fire jobb. Vi har en avtale om at hun skal vekke meg når hun går på jobb. Da sier hun «Hei, hei. Gra­tu­le­rer, du har vunnet i sove­lot­te­riet». Så legger jeg meg til å sove litt til, for­tel­ler han og gliser.

I den nye hver­da­gen uten fast jobb kan han ofte gjøre unna de to første timene av arbeids­da­gen på tele­fo­nen i senga.

– Det star­ter som oftest med at mana­ge­men­tet mitt ringer (Seri­øst firma). Vi plan­leg­ger dagen, jeg legger ut et par poster på Insta­gram og svarer på noen mel­din­ger. Jeg er abso­lutt et B-men­nes­ket, men jeg er nok det B-men­nes­ket i verden som står opp tid­ligst.

Har alltid en exit-plan

Otte­sen har lenge jobbet mot å kunne jobbe med BAdesken på heltid. 2022 ble året han tok steget, etter å ha per­mi­sjon fra jobben i VG i under­kant av et år.

Skal vi tro humo­ris­ten var BAdesken planen i lengre tid enn vi kan­skje er klar over.

– En ting jeg har vært bevisst på i min kar­riere, er at hver gang jeg sier ja til en ny jobb så må jeg ha en plan på hvor­dan jeg kommer meg ut av den.

Otte­sen begrun­ner dette med at han aldri vil bli sit­tende så lenge i en jobb at han ender opp med å bli lei og gri­nete.

– Det var også litt av grun­nen til at jeg bygde opp BAdesken. Det var min exit­stra­tegi fra jour­na­li­stik­ken.

– Hva er exit­stra­te­gien for BAdesken da?

– Jeg pleier ikke å røpe exit­stra­te­gi­ene mine, sier raufossingen humo­ris­tisk før han blir litt mer alvor­lig.

– Jeg skal gjøre dette så lenge jeg syns det er moro og får lov til å drive med det. Jeg har et femårsperspektiv på å leve sånn som jeg gjør nå, så ser jeg for meg å roe litt ned. Det går ikke an å holde på i dette tem­poet for alltid.

Få en liten sma­ke­bit på pod­kast-epi­so­den med Otte­sen her:

BAdesken kommer på TV

Det er liten tvil om at tem­poet er høyt for jour­na­lis­ten og humo­ris­ten om dagen. Fak­tisk er det sånn at han noen dager er usik­ker på hvor han våkner opp. I disse dager jobber han mest på både tog og fly­plas­ser.

Otte­sen har fort­satt flere planer for BAdesken fram­over.

– Det er mange planer. En drøm var å lage show og stå alene på scena i 1,5 time. Det går jo veldig bra. Neste steg er TV, røper han.

Otte­sen kan for­telle at det alle­rede er spilt inn en pilot på TV-pro­gram­met med BAdesken.

– Vi må finne ut av hvem vi skal lage det med og hvor det skal sendes, men det blir noe av. Det er jeg helt sikker på.

Hvis du vil høre mer om opp­veks­ten og hvor jour­na­list­inter­es­sen kom fra, samt svar på pod­kas­ten Lokal pokal sine faste spørs­mål; hva er din favo­ritt­plass i regi­o­nen, hvilke lokale helter inspi­re­rer deg og når grøt du sist, hør epi­so­den med Ken André Otte­sen:

Ken André Otte­sen er en del av Seri­øst firma: