Vurderer å kjøpe nabotomter for å få vaskehallen godkjent

Kapp- Bil og Karosseriverksted forsøker å finne ut hvordan vaskehallen som ble åpnet uten tillatelse kan bli godkjent. Å kjøpe naboarealer er en mulighet de ser på, forteller styrelederen.