Nå skal det gamle internatet på Valle rives

Elevene på Lena-Valle videregående skole gleder seg over innflyttingen i nytt internat. Nå skal det gamle internatet fra 1939 rives for å gi plass til nok et moderne internat.