Iver testet Valles simulator-stolthet da tiendeklassingene prøvde ut skolen

92 elever fra forskjellige ungdomsskoler fikk teste ut hvordan det er å bo og lære på Valle.