Må rydde opp i område «brukt som avfallsplass over lengre tid»

DEL

Både hvitevarer, plastkasser, glasskår og mer vanlig husholdningsavfall var noe av det som ble rapportert til Østre Toten kommune å være ansamlet rundt en skogkrull på et jorde på Kapp. Kommunen sendte i vår ut folk som med selvsyn kunne se at det var noe i tipset, og at det dessuten ved innkjørselen til jordet sto en container full av metallavfall og en del bildekk rundt. Et område så ut til å være brukt som brennplass for avfall.

Eier av eiendommen ble forsøkt kontaktet og varslet om at kommunen ville komme på befaring i begynnelsen av juni. Vedkommende møtte ikke opp da kommunen kom, men det var da ryddet en del på området.

– Både ved besiktigelse og befaring bar området preg av å være brukt som avfallsplass over lengre tid for både næringsavfall og husholdningsavfall, skriver klima- og miljørådgiver Inger Lise Willerud i rapporten etter befaringa, hvor det understrekes at forsøpling er ulovlig.

– Slike fyllplasser var vanlig på mange gårder tidligere, men er ikke lenger tillatt å bruke. Alt avfall skal leveres til godkjent mottak. Dette gjelder også behandlet trevirke. Brenning av avfall er ikke lov. I henhold til lokal brenneforskrift for Østre Toten kommune er det heller ikke tillatt å brenne rydningsvirke eller ubehandlet trevirke på innmark utenom perioden 15. mars til 31. mai, heter det i rapporten.

Østre Toten kommune forventer at deponering av avfall på plassen avsluttes med umiddelbar virkning, og at resten av det synlige avfallet på fyllplassen blir ryddet opp iløpet av sommeren. Kommunen anbefaler også eier å iverksette tiltak for å hindre av andre bruker området som fyllplass eller lagrer gjenstander på dyrket mark i vekstsesongen – noe som er i strid med jordloven.

Eier har fått en frist for å rydde opp det gjenstående, og kommunen vil komme på oppfølgingsbesøk for å bekrefte at dette er gjennomført.

Artikkeltags