Disse starta opp i 2019: 65 nye selskaper i Vestre Toten

Her er oversikten over de nyetablerte selskapene på Vestre Toten i 2019.