Ungdommer henvender seg til kriseteamet etter voldshendelsen på Kapp: – Skolene har gjort en kjempejobb

Kriseteamet var forberedt på et større trykk etter mandagens pressekonferanse.