Samarbeid på tvers av tjenester: – Ønsker at foreldrene skal se seg selv utenfra

Helsestasjonstjenesten og barnehagene i Østre Toten samarbeider om Trygghetssirkel-kurs for barnehageforeldre.