Nå blir det dyrere å ha stor dunk for restavfall i Østre Toten

Kommunestyret fulgte rådmannens anbefaling om å innføre ny ordning for fastsettelse av renovasjonsgebyrer.