Utbygging av bredbånd i Østre Toten først til våren

DEL

Østre Toten kommune opplyser at fristen for potensielle utbyggere av bredbånd for å levere tilbud er utsatt igjen, denne gang til 29. november.

– Årsaken til utsettelsen er forhold hos utbyggerne, som har bedt om ytterligere tid til å levere et tilbud som kommunene mener vil bidra til at flere får tilgang til høyhastighets bredbånd i de prioriterte områdene. Slik det ser ut nå kan det inngås avtale med utbyggere rundt årsskiftet, og oppstart av utbygging våren 2020, opplyser Østre Toten kommune på sin Facebook-side.

Det opplyses også at Østre Toten kommune, i samarbeid med Vestre Toten kommune, har fått tilsagn om økonomiske midler fra Oppland fylkeskommune og staten til å støtte utbygging av bredbånd i områder med ikke-tilfredsstillende dekning.

– Østre Toten har fått tilsagn om cirka 0,4 millioner kroner fra Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet), 2 millioner kroner fra Oppland fylkeskommune og bidrar selv med ytterligere 2 millioner kroner, til sammen cirka 4,4 millioner kroner. Midlene vil ikke være tilstrekkelige til å dekke behovet i kommunen, men vil være et skritt mot bedre bredbåndsdekning i områder med ikke-tilfredsstillende dekning. Øvrige kommuner i Gjøvikregionen har også fått økonomiske midler til å støtte bredbåndsutbygging. Kommunene vil derfor samarbeide om en felles anbudskonkurranse med målsetting om å tilby flest mulig husstander tilfredsstillende bredbåndsdekning, opplyser Østre Toten kommune.

Artikkeltags