Forsikringsselskap krever 440.000 kroner av Østre Toten kommune etter omfattende vannlekkasje i Lensbygda

Codan Forsikring mener Østre Toten kommune er erstatningsansvarlig for omfattende vannskader i et bolighus i Lensbygda i 2018. Kommunen mener huseierens utstyr var for dårlig.