Lena-Valle videregående bruker tre dager på å bygge relasjoner for å gi elevene en best mulig skolestart

Med styrket elevtjeneste har Lena- Valle videregående skole trappet opp satsingen på en god skolestart for elevene og de ansatte.