Klart for 34. utgave av Konsertvikua: – På tur mot hva det en gang var

Leder i Østre Toten musikkråd, Jimmy Høiberget, er godt fornøyd med programmet til året arrangement.