HER SKJEDDE EKSPLOSJONEN: Bildet er tatt etter at brannmannskapene hadde begynt å tømme siloen. Kamera viser en temperatur på 21 grader. Bildet viser rommet hvor eksplosjonen skjedde. Slik så det ut i rommet frem til nytt vaktlag skulle overta jobben.
Østre Toten Brannvesen/arbeidstilsynet

Rapport: Kornsiloen hadde en utvendig temperatur på 200 grader da brannvesenet ankom stedet

Østre Toten brannvesen har avgitt sin rapport til Arbeidstilsynet etter silobrannen 14. juli.
Publisert