Denne rundkjøringa på Raufoss har ikke fungert etter planen – nå tar kommunen grep

Til våren blir den gjort om til et firearmet kryss.