Gunnhild og Reidun lager møteplass for eldre: – Kommuneøkonomien gjør at vi må tenke nytt

«Ensomhet» er et ord det er knyttet en del fordommer til. Nå går Vestre Toten kommune og Vestre Toten frivilligsentral sammen for å lage en møteplass for kommunens hjemmeboende eldre.