Bilder fra søndagens konserter på Amlien Nordre og R.E.D

12. august 2019, kl. 03:43

Viggo Sandvik, Jon Lotterud og Anne Flugstad sørget for full låve på Amlien Nordre hos Bjørg og Espen Madsen. På R.E.D arena hos Ella Fiskum sørget Ma Jester for god stemning.