12 søkere vil bli barnehagesjef i Vestre Toten

Ni kvinner og tre menn har søkt stillingen som barnehagesjef i Vestre Toten kommune.