Tiltakene myndighetene har satt i gang for å begrense spredningen av koronaviruset har store konsekvenser for hestenæringa som sysselsetter omtrent 16.500 personer i Norge, opplyser Norsk Hestesenter i en pressemelding.

Alle trav- og galoppløp ble stoppet med umiddelbar virkning i forrige uke. Over hele landet er det rideskoler og andre virksomheter som driver med hest som nå har fått inntektsbortfall over natten uten mulighet til å kutte kostnadene for å ivareta hestevelferden. Situasjonen for hele hestenæringa er dramatisk og alvorlig.

Tiltak på Norsk Hestesenter

Norsk Hestesenter har den siste uken måtte gjøre mange tiltak, som har konsekvenser langt utover stiftelsen i seg selv:

  • Hesteutstillinger som er planlagt avholdt rundt om i landet før 1. august er avlyst. Dette er kritisk for de utrydningstruede norske hesterasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest fordi utstillingene er en viktig del av avlsarbeidet, blant annet ved å få de unge hestene inn i avlen. Dette er en kritisk faktor når populasjonen er liten.
  • Alle arrangement på Norsk Hestesenter sitt anlegg er avlyst og all trafikk fra eksterne brukere inn til Norsk Hestesenter er stanset.
  • Fagskoleutdanningene ved Norsk Hestesenter ble som følge av myndighetenes tiltak stengt for fysisk undervisning i forrige uke. Studentene får nettundervisning i de teoretiske fagene, slik at de, så langt det er mulig, får fullført utdanningene sine.

Permitteringer

– Alle arrangement er avlyst på ubestemt tid både internt og eksternt. Det medfører stor nedgang i arbeidsmengde. I tillegg er det varslet reduksjon i overføringene fra Rikstoto fordi norske trav- og galoppløp er innstilt. Vi må derfor ta noen svært drastiske grep, sier Gaarder Skaug i pressemeldingen.

Norsk Hestesenter driftes hovedsakelig av midler fra Rikstoto. Det er Landbruks- og matdepartementet som fastsetter den årlige støtten, og i likhet med tidligere år er denne i 2020 på 3,3 prosent av Norsk Rikstotos nettoomsetning.

Torsdag fikk derfor 22 av de 31 ansatte ved Norsk Hestesenter permitteringsvarsel. Permitteringene trer i kraft om 14 dager. Lederne som ikke permitteres vil solidarisk gå ned i lønn.

– Dette er en tøff melding å gi våre ansatte i dag sier Gaarder Skaug.

– Hovedfokuset nå er å ta vare på ansatte og lærlinger, sikre god hestevelferd og gi studentene tilpasset nettundervisning.