– Smitten fortsetter å øke i Østre Toten. Fredag 4. februar fikk 81 personer påvist smitte, lørdag 91 personer og søndag var tallet 92 nye smittede. Totalt er det i dag, mandag, 331 personer som sitter i isolasjon, opplyser kommuneoverlege Rebecca Setsaas.

I uke fem fikk totalt 641 personer påvist korona i Østre Toten, i uke fire var det 498 personer og i uke tre 301 personer.

– De reelle tallene er betydelig høyere. Hvis vi tenker at det er omikron som har dominert hos oss etter nyttår, er det så langt registrert 1570 smittede. Folkehelseinstituttet sier at vi i hvert fall kan regne med mørketall som er like store. Det betyr at over 3000 av våre innbyggere allerede er ferdige med omikron. Det vil si cirka 20 prosent av våre innbyggere, uttaler Setsaas.

Gjør endringer

Fra Vestre Toten melder kommuneoverlege Jens A. Mørch om 231 personer i isolasjon på grunn av smitte per søndag kveld klokken 22.00.

– Dette tallet omfatter både bekreftede PCR-tester og positive selvtester, enten de skal bekreftes eller ikke. Rapporteringstallene vil fra nå av bli endret til å angi antall i isolasjon, som et bedre måltall på den faktiske smittesituasjonen, sier Mørch.

I løpet av uke 5 ble det PCR-påvist totalt 214 smittetilfeller i Vestre Toten, derav 68 bare i helgen etter testing både lørdag og søndag.

Kutter smittesporing

Mørch sier at det ikke lenger vurderes som hensiktsmessig å kartlegge årsak til smitte.

– For noen er den åpenbar ut fra nærkontakt med smittet, mens stadig flere ikke kan angi noen kjent smitteeksponering. Sporingsinnsatsen er nå mer rettet på å bidra til å hindre ytterligere spredning, gjennom rådgivning og veiledning. SMS-beskjed om at man er smittet, med informasjon om hvordan man skal forholde seg, blir nå i stadig større grad brukt. Man har likevel en årvåkenhet overfor eldre og andre personer som kan ha vansker med å forholde seg til elektronisk kommunikasjon. Flere av disse vil fremdeles bli kontaktet av sporingsteamet, mens andre kan kontakte teamet ved behov, sier kommuneoverlege Jens A. Mørch i Vestre Toten.

Han tilføyer at erfaringer, især fra sist helg, tilsier at kommunen vil ha behov for en rådgivningstelefon en god tid framover, selv ved ytterligere lettelser i tiltakene.