85 stillinger å søke på i Vestre og Østre Toten: HMS-leder, lærer og sykepleier på listen

Se listen over jobber du kan søke per 1. april i Vestre og Østre Toten kommune.

DEL

Via nettstedet arbeidsplassen.nav.no kan man i dag finne 85 stillinger fordelt på 27 jobbannonser å søke på i Vestre og Østre Toten.

Østre Toten

Innlandet fylkeskommune Lena-Valle videregående skole søker personer til følgende stillinger:

100 % fast stilling i undervisning i programfag på programområdet for Helse- og oppvekstfag.

50 % fast stilling i undervisning i programfag på programområdet for Teknikk og industriell produksjon.

Borger AS på Lena søker nye nattevakter. 4 stillinger ledig.

Miljøarbeidere og tilkallingsvikarer. 10 stillinger skal fylles.

Østre Toten kommune søker etter følgende:

Ledig stilling som prosjektleder for digitaliserings- og innovasjonsprosjekter i Østre Toten kommune. Heltid.

Landbruksrådgiver – 100 % fast stilling.

2 x 100 % faste stillinger som sykepleier.

2 x 75 % fast stilling som sykepleier.

Sommervikarer 2020 i vår omsorgsavdeling.

Lærervikarer i grunnskolen våren 2020.

Vikarer for barne- og ungdomsarbeidere og assistenter i skolen våren 2020.

Felleskjøpet på Lena søker etter salgskonsulent svin i Oppland. Heltid.

Vestre Toten

Sport1 Raufoss søker nye medarbeidere, både i fast og deltidsstillinger.

Ved Nammo Raufoss sitt Testsenter på Bradalsmyra er det ledig stilling som HMS-leder.

Kiwi Raufoss søker etter tilkallingsvikar.

Vestre Toten kommune søker etter følgende:

100 % stilling som barnehagelærer i p.t. Bøverbru barnehage. Det kan i tillegg bli ledig et uspesifisert antall barnehagelærerstillinger fra 1. august 2020. Det kan være både faste stillinger og vikariater, deltids- og hele stillinger.

100 % fast stilling som vaktmester ved p.t. Gimle sykehjem, Gimletun/Gimlevegen o.boliger. Stillingen hører inn under Eiendomsavdelingen.

Driftsenhetsleder til enhet for tildeling og koordinering av pleie- og omsorgstjenester i Vestre Toten kommune. Heltid.

Vestre Toten hjemmetjenester har ledig faste stillinger og vikariatet for sykepleier:

2 x 50 % stilling fast, 2 x 70 % stilling fast, 2 x 75 % stilling fast og 2 x 100 % stilling, vikariat.

Saksbehandler til vår enhet for tildeling og koordinering av pleie- og omsorgstjenester i Vestre Toten kommune. 100 % stilling.

Innlandet fylkeskommune Raufoss videregående skole har ledig 100 % fast stilling, 40 % koordinator for spesialpedagogikk og 60 % pedagog fra 1. august 2020.

Hårknuta AS på Raufoss søker ny arbeidskollega. Heltid.

Uloba Independent Living Norge SA søker etter å fylle 3 deltidsstillinger til utvidelse av sitt BPA team. Personlig assistent. Heltid.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken