Anne og Erik har gitt opp kampen om fradeling – nå håper de å få bygge kårbolig i stedet

I tre år kjempet Anne og Erik Eriksrud om å få dele av tomt til seg selv på gården Øfstås Østre på Bøverbru slik at sønnen kan overta.