Ansatte i hjemmetjenesten i Vestre Toten om egen jobbsituasjon: «Helt ute av kontroll»

For få ansatte på jobb, mangelfull opplæring, nedgradering av avvik og manglende kontroll av medisiner. Dette er hverdagen ansatte i hjemmetjenesten i Vestre Toten beskriver.