De siste dagene har antall innlagte på sykehus med covid-19-smitte falt jevnt. Mandag 2. påskedag var det 204 innlagte mot 314 en uke før.

Men samtidig har tallet på nye dødsfall blant covid-19-smittede holdt seg relativt høyt. I løpet av den drøye uken fra palmesøndag (5. april) og til 2. påskedag (mandag) har det blitt rapportert om åtte dødsfall daglig i snitt. Det viser tall NTB har hentet inn fra kommuner og sykehus.

Til sammenligning var det i snitt 2,6 koronarelaterte dødsfall daglig fra det første meldte koronadødsfallet 12. mars og fram til og med lørdag 4. april.

Flere dør på sykehjem

En trend som har pekt seg ut de siste dagene, er at det meldes om stadig flere dødsfall på sykehjem og blant sykehjemsbeboere.

– I en situasjon der det fortsatt er koronasmitte på flere sykehjem i Norge vil vi dessverre kunne få flere dødsfall blant denne gruppen i tiden fremover. De fleste sykehjemsbeboere er svært gamle og har alvorlige underliggende sykdommer. Derfor er de langt mer sårbare for covid-19-sykdom enn andre, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB.

Fram til lørdag 4. april kom rundt halvparten av rapportene om døde koronasmittede fra sykehjem, mens resten kom fra sykehus. Blant de 72 nye dødsfallene som er meldt i løpet av påskehøytiden, stammer sju av ti fra sykehjem.

1. påskedag gjaldt åtte av ni nye koronadødsfall beboere på sykehjem, mens det 2. påskedag var fem av seks.

Flere på samme sykehjem

Enkelte sykehjem er ekstra hardt rammet. Blant annet er tre døde på Kopås sykehjem i Enebakk kommune, og fem døde på Skedsmotun bo- og behandlingssenter i Lillestrøm. Ifølge Romerikes Blad har fire av beboerne på Skedsmotun dødd på sykehjemmet, mens den siste personen døde på Ahus.

I landets to største byer, Bergen og Oslo, er det nå meldt om til sammen 30 dødsfall blant beboere på sykehjem, 19 av dem i Oslo.

I Oslo er det påvist smittede ansatte på 23 av 43 sykehjemsinstitusjoner. 13 av sykehjemmene har smittede beboere, forteller direktør for samfunnskontakt Henrik Mevold i Sykehjemsetaten i Oslo.

– Det første smittetilfellet og den første døde beboeren oppdaget vi 14. mars. Økningen av smittede hos oss har fulgt ganske likt med den økningen det har vært i smitte i Oslo generelt. Etter hvert som smitten har økt i Oslo, har også smittepresset økt for våre ansatte. De bor hjemme, handler mat og mange reiser kollektivt, sier han til NTB.

Smittede sendes hjem

Han er bekymret for at ansatte kan ha så små symptomer at de ikke selv merker det og tar med smitte inn til sykehjemmet.

– Alle medarbeidere som har symptomer på luftveisinfeksjon eller covid-19, sendes selvsagt rett hjem i karantene og testes. Beboere som er smittet, isoleres, sier han.

Mevold understreker at det i snitt til vanlig dør 120 beboere på sykehjemmene i Oslo hver eneste måned, og at de allerede har godt innarbeidede rutiner og prosedyrer for hvordan dette håndteres.

De 19 døde beboerne med koronasmittede som Sykehjemsetaten i Oslo har meldt om, har alle dødd på institusjonen hvor de bodde.