Gå til sidens hovedinnhold

Arbeidet for timesavganger på Gjøvikbanen er i gang: Nå starter oppgraderinga av Reinsvoll stasjon

I april starter arbeidet med å lage kryssingsspor på Reinsvoll stasjon. Det kan gi en avgang i timen på Gjøvikbanen i 2022.

For abonnenter

Bane NOR har nylig tegnet kontrakt med selskapet Peab Anlegg om oppgradering av stasjonen på Reinsvoll.

Kontrakten har en verdi på 97 millioner kroner, men den totale kostnaden på prosjektet vil bli rundt 200 millioner kroner, opplyser kommunikasjonsrådgiver i Bane NOR, Halldis Skogen.

Prosjektet er en viktig del av satsingen på Gjøvikbanen som helhet, og et sentralt ledd i å gjøre det mulig med timesavganger mellom Gjøvik og Oslo.

Riktig beliggenhet

Nord for Jaren er det i dag bare mulig å krysse tog på Eina. Med økt frekvens på Gjøvikbanen ser man at det vil bli behov for flere kryssingsspor for å holde reisetiden nede.

– Da har Reinsvoll riktig beliggenhet slik at både nord- og sørgående tog møtes her samtidig, forklarer Skogen.

Hun understreker at Bane NOR legger til rette for timesavganger på Gjøvikbanen, men at det ikke er de som avgjør når dette kommer.

Med oppgraderingene som nå gjøres vil det imidlertid være mulig å kjøre tog en gang i timen i slutten av 2022.

LES OGSÅ: RV4 bygges ferdig over Hadeland – og nå kan Gjøvikbanen få godstransport igjen

Omfattende prosjekt

Prosjektet som om kort tid settes i gang på Reinsvoll stasjon er omfattende.

Et 600 meter langt kryssingsspor vil gjøre det mulig å for to tog med doble togsett å passere hverandre på stasjonen.

I tillegg skal den eksisterende plattformen oppgraderes, og en ny plattform skal bygges på vestsiden av det eksisterende jernbanesporet.

Det vil bli bygget en gangbru over sporet, med trapper og heis, slik at man kan bevege seg trygt mellom plattformene.

Universell utforming

Hele stasjonen blir universelt utformet, og slik tilrettelagt for både rullestolbrukere, passasjerer med vogn eller blinde, opplyser Bane NOR.

Det vil også bli gjort en del teknisk arbeid på stasjonen.

Et nytt teknisk hus vil komme opp, kontaktledningsanlegget skal oppgraderes og stasjonen gjøres klar for innføring av det digitale signalsystemet ERTMS.

Selve stasjonsbygget på Reinsvoll er verneverdig, og vil ikke bli endret i forbindelse med oppgraderinga av området.

Reinsvoll stasjon

  • Gjøvikbanen åpnet i 1902 og ble elektrifisert i 1963.
  • Hadde i sin tid tre sidelinjer. Den ene gikk fra Reinsvoll til Skreia, men trafikken ble lagt ned i 1963.
  • Opprinnelig hadde Reinsvoll stasjon fem spor.
  • Mye av trafikken på Reinsvoll forsvant med nedleggelsen av persontrafikken på Skreiabanen i 1963.
  • Reinsvoll stasjon ble ubetjent i 1990 og nedgradert til holdeplass i 1991. Deretter ble alle sporene bortsett fra hovedspor revet.

Skal tas i bruk i 2022

Oppstarten av det fysiske anleggsarbeidet vil bli like etter påske, ifølge Peab Anlegg.

Målet er at hoveddelen av byggearbeidene skal være ferdige sommeren 2022. Den nye stasjonen vil da tas i bruk, mens det foregår tekniske arbeider som avsluttes i desember 2022, ifølge Skogen.

I anleggsperioden legges det opp til at togtrafikken på det eksisterende sporet stort sett vil gå som normalt. I perioder vil det likevel være stans i trafikken for å gjennomføre arbeid i eller i nærheten av toglinja, opplyser kommunikasjonsrådgiveren.

Dette er de planlagte periodene med stans i togtrafikken: 09.04-11.04.21 36 timer, 11.06-13.06.21 36 timer, 10.08-20.08.21 10 dager og 02.10-03.10.21 27 timer. I disse periodene blir det buss for tog.

LES OGSÅ: Tømmerterminal på Toten: – To alternativer må vurderes mot hverandre

Totalkostnad på 1,3 milliarder

Oppgraderingene på Reinsvoll er som nevnt en del av et større arbeid som skal gjøres langs Gjøvikbanen de to neste årene.

Også på Jaren, Movatn, Monsrud, Hakadal og Nittedal gjøres det arbeider for å øke kapasiteten for både person- og godstog.

Den totale kostnaden for arbeidene er forventet å ende på rundt 1,3 milliarder kroner, opplyser Bane NOR.

Opprustinga av Gjøvikbanen har i flere runder fått bevilget midler gjennom Nasjonal transportplan (NTP), blant annet i 2017.

Den var også med i NTP for perioden 2022–2033 som ble lagt fram fredag. I tillegg fikk prosjektet med kryssingsspor på Reinsvoll bevilget midler gjennom statsbudsjettet for 2020.

Kommentarer til denne saken