Folkehelseinstituttet (FHI) og helsedirektoratet (Hdir) har vurdert spørsmålet om bønder kan gå i fjøset og stelle dyra sine hvis de er smittet av Covid-19, og dermed er underlagt isolasjon, eller om de er i karantene.

På nettsiden til Fylkesmannen i Innlandet, er disse anbefalingene fra helsemyndighetene publisert:

  • Ikke jobb sammen med røkter eller annet personell
  • Hold 2 meters avstand til alle som må inn på gården, for eksempel den som henter melk, leverer fôr eller henter dyr til slakt.
  • vask godt kontaktpunkter som eksterne kan komme i kontakt med ved henting av melk el levering av varer til gården etc slik at man sikrer at person smittet med Covid-19 ikke kan spre smitten videre til øvrige som må innom gårdsdriften.
  • På nettsidene til Mattilsynet finner du mer informasjon om hvordan eiere av produksjonsdyr, hesteeier m. fl bør forholde seg for å unngå koronasmitte.