(Oppland Arbeiderblad)

(Hadeland) Fjorårets kampanje ble i følge fylkeskommunen vellykket, og i juli 2023 var det nesten 15% flere reiser med buss i Innlandet enn i juli 2022. Det tilsvarer om lag 51.000 flere reiser.

– Dette viser at for mange er 10-kroners-kampanjen en fin mulighet til å prøve bussen, skriver fylkeskommunen på sin nettside.

Gode bussvaner

– Det er viktig å vise innbyggerne og besøkende verdien av offentlig transport og vi ser at det er mange som benytter seg av tilbudet til ulike aktiviteter i juli, sier Iselin Vistekleiven (AP) som er leder for Innlandets hovedutvalg for samferdsel.

Hun mener det at flere velger å reise med bussen på sommeren bidrar til å skape gode bussvaner også etter kampanjeperioden er over.

– Målet er at flere skal velge bort bilen oftere og velge miljøvennlige måter å komme seg frem på der det er mulig, fortsetter Vistekleiven.

Fungerer som en vanlig billett

Billetten funger som en helt vanlig enkeltbillett, og gjelder for alle linjer som kjøres av Innlandstrafikk, innenfor Innlandet fylke, hele juli.

– Aldri før har det vært flere reiser med buss i Innlandet enn i 2023 og vi ser at den positive trenden fortsetter i 2024. Hittil i år er det 5,8 % flere ordinære reiser sammenlignet med fjoråret, sier Stine Fredriksen, enhetsleder i Innlandstrafikk.