(Oppland Arbeiderblad)

Hans Petter Olsen (SV) viser liten respekt for ansatte i og brukere av hjemmetjenesten i Vestre Toten når han flytter fokuset vekk fra saken og gjør den til et politisk spill ved å gå til angrep på Carl I. Hagen.

Det er Vestre Toten FrP, ved Stig Vestlie og Svein Erik Sørensen, som har anmeldt Vestre Toten kommune for mistanke om mulige straffbare lovbrudd i tjenesten, brudd på arbeidsmiljøloven og ulovlig medisinhåndtering. Dette har vi gjort på bakgrunn av oppslag i media og samtaler med både ansatte, pårørende og brukere av hjemmetjenesten, andre omsorgstjenester og andre sektorer innen kommunens forvaltning.

Å gå til anmeldelse av en kommune og forvente at en sak blir etterforsket krever seriøsitet. Vi valgte derfor å involvere Carl I. Hagen som rådgiver. Han har hjulpet oss med å finne frem til de paragrafer i straffeloven vi burde bruke, selve anmeldelsen og hva vi burde ta med av dokumentasjon. Totalt for anmeldelsen er det 50 sider hvorav 4 sider er selve anmeldelsen og 46 sider er dokumentasjon.

Et enstemmig kommunestyre sa ja til at kontrollutvalget skulle «etterforske» saken. Vi støttet også dette, men var også usikre på om dette er nok. Kontrollutvalgets medlemmer er ikke jurister, men folkevalgte legmenn og kvinner. De må leie inn eksterne folk i sin etterforskning. Kontrollutvalget har heller ingen sanksjonsmuligheter, men må komme tilbake til kommunestyret for et endelig vedtak. Da er vi tilbake til start og vi tør nesten ikke tenke på hva dette vil koste Vestre Toten kommune.

Hva så om kontrollutvalget avdekker straffbare forhold. Vi er ikke det minste i tvil om at dersom kontrollutvalgets granskning avslører at noen av de ansatte i hjemmetjenesten har stjålet medisiner eller begått andre straffbare forhold, så vil disse bli avskjediget fra sine stillinger og bli politianmeldt for å frita kommunen for ansvar. Men hva med ansatte i administrasjonen som har det øverste ansvaret? Skal disse gå fri fra sitt ansvar? Vil disse bli politianmeldt? Hva om kommunestyret beslutter at disse skal stilles til ansvar og erstattes?

Da er det nærliggende å tro at det kommer krav om sluttpakker, etterlønn og kostbare pensjonsavtaler. Skal disse premieres for å ha begått straffbare forhold? Verken vi i FrP, Sv, eller OAs redaktør for den saks skyld, har svaret på dette. Det er det opp til politiets etterforskning og rettsvesenet å avgjøre.

Vestre Toten kommune er i en svært alvorlig økonomisk situasjon. Med denne skandalen på toppen har alle partiene i kommunestyret en enorm utfordring frem til neste års budsjett skal vedtas. Årets kommunebudsjett ble vedtatt med å bruke 20 millioner kroner fra disposisjonsfondet for å fordele nødvendige kutt over 2 år. Dette kommer som kutt i 2022. Men kuttene i budsjettene blir større enn dette. I tillegg kommer kostnadene som en konsekvens av skandalen i hjemmetjenesten. Vi må derfor alle bruke tiden fremover godt for å sikre gode, og lovlige, velferdstjenester både neste år og i fremtiden.

Med dette som bakteppe er det trist å se at Hans Petter Olsen velger å flytte fokuset til et politisk spill der han bringer inn, i denne saken usaklige opplysninger, om en politisk motstander han selv har lite til overs for. Denne saken handler verken om FrPs eller SVs oppslutning på meningsmålingene, men om mulige straffbare forhold i Vestre Toten kommune og likhet for loven.