Dataangrepet har sendt Guri (44) og kollegene i hjemmetjenesten tilbake til fortida

Hjemmetjenesten i Østre Toten kommune forsikrer at alle skal få tjenestene de har krav på.