Det bygger seg opp til debatt om skolestruktur i Østre Toten

Østre Toten kan oppnå store økonomiske besparelser ved å ha færre og større skoler enn i dag