– Det er viktig at bøndene er friske for å kunne stelle med dyra

Vask hendene, ha godt smittevern og lag beredskapsplan for gården er beskjeden fra fylkeslaget til bøndene i Vestre og Østre Toten.