Hvor skal jeg stemme? Når kan man forhåndsstemme? Hvordan er det med de forskjellige listene?

Toten Idag gir deg her svarene på det du muligens lurer på, men vi kan ikke hjelpe deg med å bestemme hvilket parti du skal stemme på. Det svaret må du komme fram til på egen hånd.

Manntall

For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i den kommunen du er folkeregistrert som bosatt pr. 30. juni. Dersom du er usikker på hvor du er folkeregistrert som bosatt, må du ta kontakt med Skatteetaten/Folkeregisteret slik:

Telefon 800 80 000 (innenriks) eller +47 22 07 70 00 (fra utlandet)

Eller på Skatteetatens hjemmeside

Dersom du fyller stemmerettsvilkårene, men har vært bosatt i utlandet i mer enn 10 år sammenhengende, må du søke om innføring i manntallet i den kommunen du sist var registrert som bosatt. Dette gjelder ikke de som er ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet eller er del av deres husstand.

Vestre Toten

I Vestre Toten kommune gjennomføres valget over to dager – søndag 8. september og mandag 9. september. Det opplyser kommunen på sin nettside. Du finner også de godkjente valglistene på kommunens nettside.

«Dersom du mener at du eller noen annen er feilaktig innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at feilen blir rettet opp. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes pr. post til Valgstyret i Vestre Toten kommune, Postboks 84, 2831 Raufoss», opplyses det.

Slik stemmer du

Du kan selv velge hvilke valglokale du vil stemme i. Valglokalene i Vestre Toten kommune har følgende åpningstider. Husk å ta med identifikasjon. Du må ikke ta med valgkortet, men det gjør jobben lettere for dem som avvikler valget i lokalene.

 • Søndag 8. september kl. 14.00–18.00
 • Mandag 9. september kl. 09.00–20.00

Du kan stemme på følgende steder:

 • Fyrverkeriet kulturhus, Raufoss
 • Reinsvoll idrettshall (ny)
 • Bøverbru skole
 • Ihle barnehage (gymsal)
 • Thune skole

Forhåndsstemme

Her finner du generell informasjon om forhåndstemming

Du kan forhåndsstemme på følgende steder i Vestre Toten kommune, opplyser kommunen:

 • Vestre Toten rådhus–alle hverdager i perioden 12. august–6. september. Åpningstiden er kl. 08.00–15.00 med unntak av torsdag 5. september da det er åpent kl. 08.00–17.30
 • Amfi Raufoss–lørdag 24. august kl. 11.00–16.00

I tillegg vil det bli tatt imot forhåndsstemmer på følgende steder i løpet av perioden 12. august–6. september (tidspunkt annonseres på stedet):

 • Gimle sykehjem
 • Sihf reinsvoll
 • Raufosstun helsehus
 • Unicare steffensrud rehab.senter
 • Sundskogvegen
 • Blåkorshjemmet
 • Raufoss videregående skole

«Dersom du oppholder deg i Vestre Toten kommune og på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme deg til et forhåndsstemmelokale eller et valglokale på valgdagene, kan du be om å få stemme hjemme», opplyser kommunen.

Da kan man i tilfelle ta kontakt med Vestre Toten kommune på telefon 61 15 33 00 innen tirsdag 3. september kl. 15.00 for å gjøre avtale.

Les også

Er det egentlig så utenkelig med et politisk «jordskjelv» på Toten?

Østre Toten

I Østre Toten gjennomføres også valget over to dager, nemlig 8. og 9. september.

«Hvis du vil stemme til begge valgene, må du gjøre det samtidig. Velgere som er manntallsført i Østre Toten kommune stemmer til kommunestyrevalget i Østre Toten kommune og fylkestingsvalget i Innlandet fylke», opplyses det på kommunens nettside.

Her finner du de godkjente valglistene for kommunestyrevalget i Østre Toten kommune.

Forhåndsstemme

Forhåndsstemmegiving er mulig på følgende steder fra 12. august til 6. september 2019:

Servicetorget:

 • 12.–31. august mandag-fredag kl. 9–15

Biblioteket:

 • 12.–18. august mandag kl. 10–19 og tirsdag-fredag kl. 10–15
 • 19. august–6. september mandag-torsdag kl. 10–19 og fredag kl. 10–16

På bo- og servicesentrene skal det være forhåndsstemmegiving. Det bekjentgjøres ved oppslag når og hvor forhåndsstemmegivingen skal skje, opplyser kommunen på sin nettside.

Forhåndsstemme hjemme:

«Velgere som pga. sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegiving, kan be om å forhåndsstemme der de oppholder seg.

Kontakt servicetorget på tlf. 61 14 15 00 innen 4. september 2019 kl. 15:00 for å melde fra om et slikt behov».

Valgdagene

Dette er valglokale 8. og 9. september. Husk legitimasjon–bankkort, førerkort eller pass.

Bygdestua Vangen:

 • Kl. 14–18 søndag 8. september
 • Kl. 09–20 mandag 9. september

Kapp melkefabrikk:

 • Kl. 14–18 søndag 8. september
 • Kl. 09–20 mandag 9. september

Kolbu skole:

 • Kl. 14–18 søndag 8. september
 • Kl. 09–20 mandag 9. september

Østre Toten kulturhus, Skreia:

 • Kl. 14–18 søndag 8. september
 • Kl. 09–20 mandag 9. september

Fylkestingsvalget

Her finner du listene som stilles til fylkestingsvalget i 2019.

Det er historiens første valg for det nye Innlandet fylke.

Den nye kommune- og fylkesinndelingen trer i kraft fra 1. januar 2020, men valget i 2019 skal gjennomføres som om grenseendringer allerede er gjennomført.

Dette gjelder samtlige kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av sammenslåinger, grensejusteringer og delinger.

Det vil si at innbyggerne i Hedmark og Oppland skal velge sine representanter til fylkestinget i nye Innlandet fylkeskommune, opplyses det på nettsiden for det nye fylket.

Kirkevalget

Den norske kirke gjennomfører kirkevalg samtidig med kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Du finner mer informasjon om kirkevalget på kirkens hjemmeside eller ved å ta kontakt med det lokale kirkekontoret.