Dette vet vi om det massive dataangrepet på Østre Toten

Lønnsutbetalingene til alle Østre Totens ansatte var akkurat kjørt. Datamaskiner sørget for det. De fleste ansatte i kommunen hadde tatt helg.