Huseier Bjørn Bjerke var på reise da han fikk beskjed om at det hadde vært en dramatisk brann i den kombinerte nærings- og boligeiendommen han nettopp hadde renovert for tre millioner kroner.

Byggningen ble totalskadd og måtte rives til grunnen.

Nå har Bane NOR bestemt seg for å gi avslag på å bygge opp igjen huset som brant. De mener tomta ikke egner seg til boligformå. Det kommer fram i dokumenter sendt inn til Vestre Toten kommune.

Verne jernbanen

I februar i år bekreftet Bjerke at planen var å bygge opp igjen på tomta. Nå ser det ut til at Bane NOR har satt en stopper for planene.

Bane NOR ba først om at grunneier måtte søke om oppføring av bygning til bolig- og næringsformål, etter vurdering av jernbanelovens bestemmelser.

Bestemmelsen skal verne jernbanen mot skade, risiko, eller ulemper fra omgivelsene, og ivareta jernbanesikkerheten, uforstyrret drift og behovet for inspeksjon, vedlikehold, utbedringer og senere utvidelse av jernbaneinfrastrukturen.

Bane NOR mener tomta nå ikke egner seg til boligformål, ettersom den planlagte bygningen ligger 11,5 meter fra midten av sporet på Gjøvikbanen gjennom Raufoss sentrum. Bane NOR aksepterer ikke boliger nærmere enn 20 meter fra jernbanen.

Innskjerpet

Med andre ord har praksisen i Bane NOR blitt kraftig innskjerpet, siden det ikke var noe problem å få byggetillatelse på tomta første gang.

– Tomta egner seg ikke for verken bolig- eller næringsformål på grunn av den svært korte avstanden til både planovergang, elektriske anlegg og selve jernbanesporet, mener Bane NOR.

– Bane NOR har de senere år innskjerpet vår forvaltningspraksis etter jernbaneloven. Vi ser at det i mange tilfeller er vanskelig å plassere byggverk på eiendommer langs jernbanen, skriver de i et brev til grunneier og kommunen.

– Urettferdig

Elite Bil-driveren Bjerke synes det er vanvittig at Bane NOR har så stor makt at de kan rive bort inntektskilden hans ved et enkelt avslag.

– Det er blodig urettferdig at de kan nekte meg å bygge opp igjen en bygning etter brann. At Bane NOR har så stor makt i Raufoss, gjør at det er svært vanskelig å være næringsdrivende, sier Bjerke til Toten Idag.

Bjerke hadde cirka 50.000 kroner i månedlig inntekter fra bygningen som brant. Nå ser det ut til at det kan ta lang tid før han får stablet en tilsvarende inntektskilde på beina.

– Vi føler oss rettsløse rett og slett. Baner NOR har tatt tomta og inntekten min langt fram i tid.

Kopler på advokat

Bjerke har tatt kontakt med advokatfirmaet Alver på Gjøvik.

Han håper å få hjelp til å påklage avslaget de har fått av Bane NOR, men selv advokatkostnadene vil gjøre prosessen til en dyr affære.

– Utgiftene rundt saken renner og går. Det er dager jeg har lyst til å gi opp, når alt jeg vil er å utvikle og skape arbeidsplasser i nærområdet mitt, sier han.

Han er glad for at Vestre Toten kommune har bistått i den grad det er mulig, men han mener prosessen med å utvikle prosjekter og bygg i kommunen tar for lang tid.

– Tempoet må opp. Med den befolkningsveksten kommunen står ovenfor, må man få lov til å utvikle og bygge slik at det samsvarer med befolkningstempoet i kommunen, mener Bjørn Bjerke.