Det skriver politiet i en pressemelding.

- Politiet har skaffet seg et godt bilde av hvordan dataangrepet i kommunen er gjennomført, sier politiadvokat Marte Johansen.

Østre Toten kommune ble rammet av et dataangrep 9. januar 2021. Innlandet politidistrikt har etterforsket saken fra det ble mottatt melding om angrepet.

- På grunn av hensynet til etterforskningen kan vi ikke gå i detalj om hva etterforskningen så langt har avdekket. Saker av denne typen er erfaringsmessig komplekse og etterforskningen tar derfor tid, sier Johansen.

Ingen siktet

Så langt er det ikke identifisert noen mistenkt eller siktet i saken.

Gjennom etterforskningen har politiet avdekket mulige angrep mot andre. Arbeidet med å kartlegge hvem disse mulige andre fornærmede er ble tidlig prioritert.

- Det er gjennom vår etterforskning ikke funnet andre fornærmede i Norge. De mulige fornærmede ble varslet gjennom internasjonale samarbeidsorganer, sier Johansen.

Bistand fra Kripos

Politidistriktet mottar bistand fra Kripos i saken.

Bistanden består blant annet av å følge opp internasjonale spor, samt deltakelse i internasjonale fora. Politiet har gjort flere beslag i saken som er gjennomgått av politiet og Kripos. Etterforskningen i saken vil fortsette i tiden fremover og vil bestå både i teknisk og taktisk etterforskningsskritt, herunder innhenting og gjennomgang av ytterligere beslag.