(Oppland Arbeiderblad)

Antall nye innleggelser grunnet influensa er sterkt økende. Fra uke 51 til uke 52 økte influensainnleggelsene med 48 prosent. Uvanlig mange barn legges inn.

Epidemiene av covid-19, influensa og RS-virusinfeksjoner fortsatte å øke i uke 51 og 52, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).

Særlig influensaen sprer seg. Det ble registrert 832 innleggelser i uke 52, mot 561 i uke 51, som er en økning på 48 prosent.

– Influensaepidemien gir nå det største bidraget til innleggelser for luftveisinfeksjoner. Det er uvanlig mange innleggelser av små barn for influensa, sier fagdirektør preben Aavitsland ved FHI i en epost til NTB.

Mer influensa enn covid

– Det er nå flere innleggelser med influensa enn med covid-19. Antallet nye innleggelser på intensivavdeling er foreløpig nokså lavt, opplyser FHI i sin ukentlige rapport.

Økningen i antall nye pasienter som legges inn på grunn av covid-19, ser ut til å flate ut. Det er foreløpig rapportert om 313 nye pasienter i uke 52, men dette forventes oppjustert.

Tilsvarende tall var 338 pasienter i uke 51, mot 368 uken før. Det er videre 700 sykehusinnleggelser der pasientene har laboratoriebekreftet covid-19, men det er ikke angitt om dette er årsaken til innleggelse eller ei.

Antall dødsfall har gått noe ned de siste ukene. I uke 52 blir 80 dødsfall knyttet til covid-19, mens det var 88 i uke 51 og 93 i uke 50.

Vil ta måneder

– Vi har nå en veldig stor og økende influensaepidemi, og den vil pågå iallfall et par måneder til. Vi regner med at den når toppen om noen uker, men den vil altså fortsette lenge etter at toppen er passert, sier Aavitsland.

Flere land, inkludert de nordiske, opplever nå samtidige epidemier av influensa, covid-19 og RSV-infeksjon med betydelig belastning i sykehusene.

– Heldigvis er det så langt nokså få innleggelser på intensivavdelinger i Norge. Men det er nå flere innleggelser for luftveisinfeksjoner – til sammen over to tusen per uke – enn i årene før pandemien. Dette gir en stor belastningen på sykehusene, og dette forsterkes av stort sykefravær, sier Aavitsland. em class="underscore"/em

Langt de fleste som legges inn med influensa er eldre, og svært mange uvaksinerte, enda det er anbefalt for de eldre. Av influensainnlagte over 65 år er 49 prosent uvaksinerte. Andelen uvaksinerte blant dem under 65 år, er 83 prosent.

– Vi skulle gjerne sett at flere av de eldre vaksinerte seg mot influensa. Det er absolutt ikke for seint, og det er vaksiner nok foreløpig, sier Aavitsland.

(©NTB)