I begrunnelsen for boten heter det blant annet at kommunen har manglet tofaktorautensiering ved pålogging, tilstrekkelig sikrede backup-systemer og logging av viktige hendelser i sitt nettverk.

Datatilsynet skriver at de ser svært alvorlig på saken.

I tillegg til boten pålegges kommunen å etablere og dokumentere et styringssystem for informasjonssikkerhet og personopplysningssikkerhet.

OA og Toten Idag kommer tilbake med mer.