Én av fire spurte i en ny undersøkelse tror boligprisene vil stige den kommende måneden.

– For første gang under korona er det nå flere som forventer økning enn fall i boligprisene. Vi merker et radikalt stemningsskifte sammenlignet med de første månedene med koronakrise, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

I en ny undersøkelse fra Opinion kommer det fram at 23 prosent av de spurte tror at boligprisene i Norge vil øke den kommende måneden, mens 45 prosent tror boligprisene vil holde seg helt uendret og 19 prosent tror prisene vil falle.