Det viser Finans Norges forventningsbarometer for 3. kvartal, foretatt mellom 27. juli og 1. august. Barometeret viser forventningene norske husholdninger har til sin egen og landets økonomi.

Lav rente gir optimisme

– 3. kvartalstallene indikerer at husholdningene som ikke er rammet av permitteringer og oppsigelser i kjølvannet av koronakrisen, føler at de har god kontroll på egen økonomi, sier Finans Norges administrerende direktør Idar Kreutzer i en pressemelding.

– Renten har falt kraftig, og Norges Bank anslår et svært lavt rentenivå lenge. Dette ser ut til å slå direkte ut i folkets opplevelse av egen økonomi, sier han.

Vil pusse opp

Finans Norge knytter også funnene til at tiltakene mot koronapandemien i stor grad har lyktes i å slå ned smittespredningen, og at Norge den siste tiden har opplevd en gradvis økonomisk gjenåpning.

Hovedorganisasjonen understreker likevel at funnene er basert på informasjon samlet inn før siste tids smitteoppblussing. For å få bukt med denne, innførte regjeringen 12. august nye innstramninger.

Men smitteverntiltakene er fortsatt tydelig reflektert i indikatorene. Blant annet har folk mindre ønske om å bruke mindre penger på bil og reise, og mer penger på oppussing.

– Når man er mye hjemme, ser man antakelig også behovene for å pusse opp. Og selv om vi har vært gjennom en sommer der mange har reist rundt i Norge, Innser nok de fleste av oss at vi kommer til å bli mer stasjonære på hjemmekontoret også denne høsten, sier Idar Kreutzer.