(Oppland Arbeiderblad)

Nylig stilte Aps landbrukspolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen et skriftlig spørsmål til Bollestad. Han spurte om jordbærplukkere fra andre land nå kan få innreisetillatelse.

Bollestad erkjenner i svaret at innstrammingene regjeringen gjorde i januar får konsekvenser for grøntnæringen, melder Nationen.

– At en sektor er ført opp på listen over kritiske samfunnsfunksjoner, betyr ikke at alle ansatte i den aktuelle sektoren er unntatt fra innreiserestriksjonene. Det understrekes også at ufaglært arbeidskraft kan være enklere å erstatte med innenlands arbeidskraft, noe som vil kunne redusere behovet for unntak fra innreiserestriksjoner, heter det i svaret fra Bollestad.

I februar ble det kjent at grøntnæringen defineres som en samfunnskritisk funksjon. Det kan gi noen lettelser for å få tak i utenlandsk arbeidskraft, men statsråden presiserer at «unntaket for personell i kritiske samfunnsfunksjoner skal praktiseres strengt», og at det skal begrenses til et minimum.