Flere enn to av tre foreldre i Norge synes barna har en akseptabel skolehverdag for tiden. Det viser en ny undersøkelse.

På grunn av koronarestriksjoner er landets skoler stengt og elevene får undervisning over internett.

Et klart flertall av foreldre i Norge – 68 prosent – svarer ja på spørsmålet om de opplever barnas læringssituasjon som akseptabel. De øvrige 32 prosent svarer at de ikke er fornøyd, viser en undersøkelse foretatt av Opinion.

Foreldre i Oslo er noe mindre fornøyd med undervisningen enn landsgjennomsnittet. 61 prosent av foreldrene i Oslo svarer at skolehverdagen er akseptabel.