Det forelå ingen plan om å sette opp noe nytt da to av den kommunale barnehagens mest populære lekeapparater ble revet i mai i år. De var preget av tidens tann, og det var en vurdering av sikkerheten som lå bak kommunens beslutning om å ta ned apparatene.

Barnehageforeldrene syntes det var for galt at de gamle lekeapparatene ikke skulle erstattes med nye. De satte derfor i gang en storstilt innsamlingsaksjon og trommet sammen til flere dugnader. I løpet av noen måneder var de i mål, og nylig kunne de invitere til åpningsfest for de nye lekeapparatene.

Feiring

– Vi ønsket å feire de nye lekeapparatene sammen med alle sponsorer, barnehagebarn, søsken, foreldre, besteforeldre, oldeforeldre og alle andre bidragsytere, sier Camilla Kvaksrud i foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Hoffsvangen Barnehage.

– Tross litt usikkert vær ble oppmøte veldig bra. Ikke minst var det mange spente og fornøyde unger tilstede, forteller hun.

Foreldrenes spontane aksjon har resultert i en betydelig oppgradering av hele uteområdet i barnehage. Også Østre Toten kommune fant etter hvert midler til innkjøp av nye apparater.

De nye apparatene består av et stort rødt lekeapparat for de største barna, et litt mindre lekeapparat for de litt mindre barna, et nytt huskestativ med plass til fem barn, et vippe-dyr og en selvsnekret traktor.

– Vi er svært stolte

– Vi fikk utrolig god respons på innsamlingsaksjonen vår. Totenbanken, Sparebankstiftelsen Dnb, Medarbeiderfondet i Natre Vinduer, Lions Trigonor og Østre Toten kommune har bidratt. I tillegg har en rekke enkeltpersoner støttet oss gjennom loddsalg, spleis og gaver ellers, sier Kvaksrud.

På åpningsfesten hadde FAU også en overraskelse på lur til barnehagen. De hadde kjøpt en stor trillevogn med plass til seks barn i.

– Vi i FAU er svært stolte over resultatet av prosjektet, og ikke minst hvor raskt det hele har kommet i stand. Støtten og innsatsen fra foreldre og barn i barnehagen har vært helt avgjørende for å få til dette. Det ble holdt et allmøte i FAU 28. mars for å orientere om prosessen og få aksept for gjennomføring av loddsalg til inntekt for uteområdet. Åpningsfesten ble avholdt nøyaktig seks måneder senere, sier Camilla Kvaksrud i FAU ved Hoffsvangen Barnehage.

Bildeserie

Den yngste er 19 år, den eldste 79: Disse møtte vi på kommunestyremøte i Østre Toten