(Oppland Arbeiderblad)

I forbindelse med en granskning i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har forsvarsministeren tidligere svart at sakene knyttet til Nammo ikke ble håndtert som innsidesaker.

Etter at Ola Borten Moe (Sp) måtte gå av som statsråd for å ha handlet aksjer i Nammos eierselskap, Kongsberg Gruppen, har Gram og Forsvarsdepartementet i ettertid konkludert med at dette trolig var feil, og at saker knyttet til Nammo burde ha blitt behandlet som innsideinformasjon.

Les også

Borten Moe gikk av etter våpenaksje-kjøp – ny svart dag for tilliten til våre folkevalgte

– I lys av det som har fremkommet den senere tiden, blant annet gjennom mediene, var det naturlig å igangsette en slik gjennomgang for å sikre at departementet har en tilfredsstillende praktisering av innsideregelverket. Gjennomgangen har vist at deler av sakskomplekset sannsynligvis burde vært håndtert som innsideinformasjon, skriver Gram i et brev til kontrollkomiteen.

Han opplyser også om at det pågår arbeid i departementet med å se på praksis for håndtering av innsideinformasjon.