(Oppland Arbeiderblad)

I statsbudsjettet er det foreslått å kutte støtte til European Space Agency (ESA) med mer enn en milliard kroner i perioden 2023 til 2030. For blant annet Nammo på Raufoss kan konsekvensene være store, og tillitsvalgte er bekymret for arbeidsplasser.

Ifølge Ole Stastad, som er tillitsvalgt og leder av Teknas bedriftsgruppe på Nammo, er det rundt 50 utviklingsingeniører og 25 andre ansatte tilknyttet romfartsdelen på Toten.

– Fagmiljøet vil forvitre. Det har mye å si for romfartsprogrammene på Raufoss, har han tidligere uttalt til Oppland Arbeiderblad.

Samler seg imot

Ifølge Lene Westgaard-Halle i Høyre er det nå bred politisk enighet om å likevel bevare støtten. Høyre, Frp, Venstre, SV og MDG har samlet seg om å bevare støtten til ESA og dermed også til Nammos arbeid.

– Dette er et dramatisk kutt i en tid hvor vi trenger stabilitet og forutsigbarhet. Regjeringen setter både norske arbeidsplasser og norsk sikkerhet i fare når de nå foreslår å strupe romfartsprogrammene. Deltakelse i disse programmene er svært viktige for industrien, for innovasjon og næringsutvikling, og for arbeidsplassene på Innlandet. Hovedformålet med norsk, offentlig satsing på romvirksomhet er at det skal være et verktøy for norske interesser, sier hun, og legger til at satsingen skal fremme bedriftene og sysselsettingen.

Hun får støtte fra Sivert Bjørnstad fra Frp, Alfred Bjørlo fra Venstre, Rasmus Hansson fra MDG og Torgeir Knag Fylkesnes i SV.

– Nordområdene og norske havområder er for tiden under sterkt press fra en aggressiv nabo i øst. Da vil det være hårreisende feil av Norge å melde seg ut av det europeiske samarbeidet om satellitt- og romfartspolitikk, sier Bjørlo fra Venstre.

Sp og Ap snur

Også Senterpartiet og Arbeiderpartiet har bestemt seg for å bevare støtten etter det opprinnelige forslaget til statsbudsjettet.

– Regjeringen foreslo opprinnelig 45 millioner euro for perioden 2023-2030. Etter enighet med SV kommer det nå 115 millioner euro til. Totalt ligger vi da på 161 millioner euro for peioden, som er samme nivå som for forrige periode. Det er bra, sier Rigmor Aasrud til Oppland Arbeiderblad.

– Årsaken til at dette kommer nå, samtidig som forhandlingene mellom Ap/Sp og SV fortsatt foregår, er at Norge må rapportere inn sitt bidrag for de neste årene allerede 22. november. Vi er glade for at vi har kommet til en god enighet sammen med SV i denne saken, som ivaretar norske interesser og bidrar til norske arbeidsplasser i romindustrien. Det europeiske samarbeidet gjennom ESA gir norske bedrifter tilgang på ny og innovativ kompetanse, og et innpass til potensielt store kontrakter. Dette er gode nyheter for romfartsmiljøet på Raufoss, fortsetter Aasrud.

Uttalelsene går overens med SPs finansipolitiske talsperson Geir Pollestad har uttalt til NTB.

– Grunnen til at det haster, er at Norge må rapportere om sitt bidrag for de neste årene 22. november. Nå kan vi melde at vi viderefører støtten fram mot 2030, sier Senterpartiets finanspolitiske talsperson Geir Pollestad til NTB.

– Dette er en viktig sak som vi har blitt enige om i budsjettforhandlingene, fordi det påvirker handlingsrommet på budsjettet i årene som kommer. Det sikrer norske interesser og bidrar også til arbeidsplasser i hele landet, sier Aps finanspolitiske talsperson Eigil Knutsen til NTB.

Inkluderer 50–60 bedrifter

I tillegg til Nammo på Raufoss, trekker representantene fram at det også påvirker det høyteknologiske miljøet hos Kongsberg Gruppen i Horten, det som skjer på Andøya og forskningsmiljøer i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

I representantforslaget som skal behandles i Stortinget, heter det at mellom 50 og 60 bedrifter driver med romfartsteknologi i Norge.

– Norsk romindustri handler ikke om å sette neste astronaut på månen, men om arbeidsplasser i en lang rekke norske lokalsamfunn, som nå står i fare på grunn av regjeringens kutt, sier Sivert Bjørnstad fra Frp.

Også hos Kongsberg Gruppen har tillitsvalgte vært bekymret over regjeringens forslag.

– For hver krone Norge putter inn i ESA-kontingenten, får vi fire kroner tilbake i form av oppdrag og verdiskapning, har foreningsleder i NITO, Helge Lintvedt, uttalt til Laagendalsposten.