Tall fra Norsk pandemiregister viser at halvparten av dem som ble lagt inn på sykehus med koronavirus, sliter med pusten tre måneder senere.

Bergens Tidende melder at pandemiregisteret er klar med sine første resultater etter gjennomgangen av 417 pasienter fra hele landet som har vært innlagt med koronaviruset. Der ser legene to tydelige tendenser hos pasientene tre måneder etter innleggelse:

Halvparten av pasientene sier at de sliter med åndenød og tung pust, og like mange føler seg så slitne at de sliter med å gjøre dagligdagse aktiviteter. Forskerne vil nå se på om det er noen forskjell på dem som var innlagt på intensivbehandlingen og dem som lå på vanlig sengepost.

Det vil bli gjennomført nye undersøkelser av pasientgruppen etter seks, tolv og tjuefire måneder. En av pasientene som undersøkes, Mariann Hevrøy, sier til BT at hun fortsatt er sykemeldt, rundt seks måneder etter at hun ble innlagt.

– I hverdagen klarer jeg ganske mye, selv om jeg iblant får litt problemer med pusten. Men jeg kan ikke springe, sier Hevrøy.