Det finnes ikke noe feil side av Mjøsa – nå er vi alle innlendinger (eller er vi mest totninger?)